Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi tự hào đủ điều kiện an toàn thực phẩm để cung cấp các sản phẩm khô cá. Cơ sở chế biến cá khô thủ công, các cơ sở trên đang từng bước củng cố, đưa sản phẩm này hướng đến phát triển bền vững, đảm bảo vệ sinh, an toàn.


Địa chỉ: Số 564, ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 0778945600

Email: khocatrangocdiep@gmail.com

© Copyright 2021-2024 HỘ KINH DOANH KHÔ CÁ NGỌC DIỆP. Thiết kế bởi Zozo